Koestus ja käyttöön­otto

Muuntamoiden ja sähkölaitteistojen käyttöönotot

Tarjoamme asiantuntevat käyttöönottopalvelut, jotka voidaan räätälöidä yksilöllisesti vastaamaan asiakkaan tarpeita ja työkohdetta. Käyttöönottokohteet voivat olla yksittäisen keskuksen käyttöönotosta sähköaseman käyttöönottoon. Hallitsemme laajasti eri valmistajien laitteet niin pienjännitteen kuin suurjännitteen puolella.

Koestus- ja käyttöönottopalvelut sisältävät:

 • Sähköasemien käyttöönottotarkastukset ja -mittaukset
 • Muuntamoiden ja pääkeskusten käyttöönottotarkastukset ja -mittaukset
 • Suur- ja keskijänniteverkon suojareleiden koestukset
 • Varavoima- ja UPS-verkkojen käyttöönotot
 • Sähkön valvonta- ja automaatiojärjestelmien käyttöönotto

Muuntamohuollot ja määräaikaiskoestukset

Electric Power Finlandin joustava ja kustannustehokas muuntamohuoltojen palvelukokonaisuus mahdollistaa muuntamon kaikkien laitteiden huoltamisen samalla käynnillä. Huollot pystytään suorittamaan kaikkiin Suomessa yleisesti käytössä oleviin laitemalleihin valmistajasta tai valmistusvuodesta riippumatta.

Muuntamohuoltokonsepti soveltuu aina pienestä yhden muuntajan kiinteistömuuntamosta suurempaan teollisuuslaitokseen. Huolto pystytään suorittamaan tarvittaessa myös sähkönjakelun kannalta parhaana ajankohtana esimerkiksi illalla, yöllä tai viikonloppuna.

Palvelukokonaisuus räätälöidään aina kohteen ja asiakkaan tarpeiden mukaan sisältäen esimerkiksi:

 • Katkaisija- ja erotinhuollot
 • Suojarele- ja suojalaitekoestukset
 • Valokaarisuojauksen testaus
 • Muuntajien huollot, öljynäytteet ja öljyanalyysit
 • Kaapelipäätteiden tarkastus
 • Muuntamon puhdistukset
 • Akustojen purkauskokeet ja tasasuuntauslaitteistojen tarkastus sekä akkujen uusinta tarvittaessa
 • Kompensointilaitteistojen huollot
 • Huollonaikainen työmaasähkö ja -valaistus sekä tarvittaessa järjestämme myös suuremmat varavoimakoneet kriittisille laitteistoillenne huollon ajaksi
 • Maadoitusmittaukset, maavastusmittaus ja maadoitusten jatkuvuusmittaus
 • Lämpökuvaukset
 • Sähköverkon analysointi
 • Käytönopastus
 • Katkaisijan, suojareleen tai muun sähkönjakelujakelulaitteen uusinta sekä siihen liittyvä suunnittelu
 • Selektiivisyystarkastelu ja suojareleiden uudelleenasettelu
 • Muuntamon sähkölaitteistojen elinkaaren arviointi ja saneeraussuositukset
 • Huolto- ja kytkentäohjelmien suunnittelu
 • Huolto- ja mittauspöytäkirjat sekä raportointi