Ratatyöt: sähkörata- , turvalaite- ja vahvavirtatyöt

Meillä on sähköratatöihin vaadittava erityisosaaminen ja asennustaito. Asennuksissa käytetään uusinta ja turvallisinta laitekantaa. Meiltä saat joustavaa ja räätälöityä palvelua sähkörataverkon kunnossapitoon ja rakentamiseen.

Sähköratatyöt sisältävät:

  • sähköratatyöt
  • syöttö- ja välikytkinasemien sähkönjakelutyöt
  • jännitekatkot, työmaadoitukset, ajolangan mittaukset ja säädöt
  • turvalaitetyöt (esim. raidevirtapiirit, akselilaskenta ja JKV-järjestelmät)
  • vahvavirta- ja valaistustyöt
  • optiset kuituyhteydet
  • asetinlaitteiden suunnittelu- ja muutostyöt
  • vaihteidenvaihtotyöt
  • suunnittelutyöt
  • virransyöttö