Ratatyöt

Ratatyö­liiketoiminta

Turvalaitteet, vahvavirta ja sähköradan suunnittelu ja rakentaminen ovat ydinosaamistamme. Lisäksi tarjoamme käyttöönotto- ja testauspalveluita edellä mainituille osa-alueille. Palvelutarjontamme kuuluu kaikkien rataverkolla käytettävien turvalaitejärjestelmien suunnittelu ja rakentaminen. Suunnittelussa ja hankkeiden toteutuksessa on käytössä viimeisin teknologia ja työkalut. Projektin hallinnassa huolehdimme aina asiakkaan tiedottamisesta sekä suunnitelmien ajanmukaisuudesta. Toteutamme hankkeet aina aikataulussa yhdessä laajan alihankintaverkostomme kanssa. Kommunikaatio eri sidosryhmien välillä on aina osa toimintamme ydintä ja kaikessa toiminnassamme pyrimme täydelliseen läpinäkyvyyteen. Lisäksi olemme mukana kehittämässä tulevaisuuden langattomia ratajärjestelmiä yhdessä yhteistyöverkostomme kanssa.

Rataliiketoimintamme sisältää seuraavia palveluita:

 • Sähköratatyöt
 • Syöttö- ja välikytkinasemien sähkönjakelutyöt
 • Jännitekatkot, työmaadoitukset, ajolangan mittaukset ja säädöt
 • Turvalaitetyöt
  • JKV-järjestelmät
  • Akselinlaskenta
  • Raidevirtapiirit
  • Varoituslaitokset
  • Vaihdejärjestelmät (vaihto/ muutostyöt)
  • Asetinlaitteet (suunnittelu/ muutostyöt)
  • Opastinjärjestelmät
 • Vahvavirta
  • Vaihteenlämmitys
  • Valaistus
 • Optiset kuituyhteydet